Thursday, August 25, 2011

Pag-asa na Dulot ng Bawat Umaga (Hope that Each Morning Brings)

Thursday, August 25, 2011

Tuwing gabi, bago tuluyang pangibabawan ng antok ang aking katawan, sari-saring bagay ang pilit na sumusuot sa aking isipan. Nandiyan ang bulong ng pangamba, ang kurot ng kalungkutan, ang lambong ng kawalan ng pag-asa – mga kaisipang matagumpay kong napipigilan sa maghapon ngunit mariing humuhulagpos sa paglubog ng araw. Pagsapit ng dilim tila mas mahina ang aking diwa. Ngunit sa pagdating ng bukang-liwayway, ang bigat ng aking kalooban ay matuling napaparam. Ang liwanag na dala ng umaga ang siyang bumubuhay sa aking pag-asa, at bawat araw ay nagpapahiwatig na maari akong muling mag-umpisa.

(Every night, before my body is engulfed by sleep, various thoughts invade my mind. There is the whisper of fear, the pinch of loneliness, the veil of despair – thoughts that I can block during the day but run wild as the sun expires. As darkness falls it seems like my spirit gets weaker. But as dawn comes the heaviness in my heart vanishes. The light that morning brings raises my hopes, and each day suggests that I can start once again.)

6 comments:

Arti said...

After every night comes morning, after every disappointment comes joy...
Each new day brings with itself a new promise!!
Have a fabulous week Angeli:)

Loree said...

And that is what each dawn is for - for new hopes and new dreams.

Kayni said...

We seem to be going through the same experience. The night or darkness can simply steal my positivity. I've also been puzzled how or why I feel more positive in the mornings. It's strange.

Anonymous said...

wow, makata.. i like the tagalog version more, it's like a beautiful song.

Angeli said...

@vitchie: hhahah. alam mo, ako rin. at first i wanted to prove to myself that i can also write in filipino. so i tried it. iba pala ang pakiramdam. parang mas may rhythm yung words, di ba? mas may buhay. then i thought hindi maiintindihan ng iba kaya gumawa ako ng translation.

napakaganda ng wika natin, kahit ano ang sabihin ng iba. :)

Angeli said...

btw, thank you, vitchie. you made my day. :)

 
muffled solitude © 2007-2021. Design by Pocket | Distributed by Blogger Blog Templates